Vzťahuje sa na inzerát: Chcem darovať veľkú sumu peňazí.